Třídní učitelé


1. stupeň

1. a 2. třída - Mgr. Božena Vinklárková

3. a 4. třída - Mgr. Věra Fojtíková

5. třída - Mgr. Jana Čočková

2. stupeň

6. třída - Mgr. Jiří Zapletal

7. třída - Mgr. Eva Wolframová

8. třída - Mgr. David Šváček

9. třída - Ing. Marcela Macigová