Třídní učitelé


1. stupeň

1. a 2. třída - Mgr. Božena Vinklárková

3. a 4. třída - Mgr. Jana Čočková

5. třída - Mgr. Věra Fojtíková

2. stupeň

6. třída - Mgr. Eva Wolframová

7. třída - Mgr. David Šváček

8. třída - Ing. Marcela Macigová

9. třída - Mgr. Barbora Jestřebská