Účtárna, školní jídelna


Účtárna:

Romana Třetinová, účetní

581 696 590

epodatelna@striteznl.cz

Školní jídelna:

Eva Röderová, vedoucí školní jídelny

jidelna.stritez@seznam.cz

581 625 222