Učitelé


Mgr. Jiří Jordán

zsstriteznl@gmail.com

jiri.jordan@zsstriteznl.cz

Mgr. Michaela Hynčicová

zsstriteznl@gmail.com

michaela.hyncicova@zsstriteznl.cz

Mgr. Božena Vinklárková

bozena.vinklarkova@zsstriteznl.cz

Mgr. Věra Fojtíková

vera.fojtikova@zsstriteznl.cz

Mgr. Jana Čočková

jana.cockova@zsstriteznl.cz

Ing. Marcela Macigová

marcela.macigova@zsstriteznl.cz

Mgr. Eva Wolframová

eva.wolframova@zsstriteznl.cz

Mgr. David Šváček

david.svacek@zsstriteznl.cz

Mgr. Jiří Zapletal

jiri.zapletal@zsstriteznl.cz

Mgr. Jitka Nikitinská

jitka.nikitinska@zsstriteznl.cz

Mgr. Monika Röderová

monika.roderova@zsstriteznl.cz